Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học...

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VIETSEEDS DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT

QUỸ HỌC BỔNG VIETSEEDS - CHÍNH THỨC MỞ CỬA CHÀO ĐÓN THẾ HỆ F10 Tổng quan: Quỹ học bổng VietSeeds là một tổ chức phi lợi...

Lớp Phát triển nông thôn 51C thực tập thao tác nghề tại xã nông...

Nhằm mục đích nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành phát triển nông thôn, từ ngày 17/6/2020 đến ngày 27/6/2020, Khoa...

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học...

Xem và tải mẫu tại đây: 1. Mẫu đăng ký dự thi 2. Mẫu thuyết minh      

Thông báo về việc xét học bổng Hessen năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số 1906/HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo xét học bổng Hessen năm 2020 đối...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TẬP SINH TẠI NƯỚC NGOÀI

Sinh viên Khoa Phát triển nông thôn (PTNT) có nhiều cơ hội để tham gia hoạt động thực tập sinh (TTS) tại các nước...

Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch Covid19 khi sinh viên...

Căn cứ công văn số 240/ĐHH-VP ngày 01/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc đón sinh viên trở lại học tập, bảo...

Khởi nghiệp Sinh viên từ Nông sản, chặng đường 1 năm nhìn lại

CHIẾN BINH NÔNG SẢN HUAF – một tên gọi ẩn chưa biết bao ý nghĩa, gắn liền với tuổi trẻ, nhiệt huyết và đam mê của sinh viên, gắn liền với nổi niềm chan chứa và sự trăn trở của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và đầu ra nông sản.

Cựu sinh viên Khoa Khuyến nông và PTNT học tập và nghiên cứu tại...

Với chương trình đào tạo liên ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội học phát triển; Sinh viên khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, trường ĐH Nông lâm Huế không chỉ có cơ hội phát triển chuyên môn qua các khoá đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ trong nước mà còn có nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tại các trường ĐH hàng đầu trên thế giới. Hàng năm, có từ 3-5 cựu SV Khoa dành được các suất học bổng tại nước ngoài.