TIN đào tạo

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2023

0
Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế mở đơn đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh sớm

0
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH Trường Đại học Nông Lâm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) sớm cho các phương thức tuyển sinh...

Phương thức tuyển sinh đại học chính quy trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2023

0
Năm 2023, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển sinh đại học chính quy theo các phương thức sau: I. Phương thức 1: Xét...

Tin tiêu điểm

Nhiều hơn

    Liên kết nhanh