TIN đào tạo

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) năm 2021

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021; Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, Thành...

Tìm hiểu về ngành Phát triển nông thôn 

Nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông thôn cũng như nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn, ngành...

Tin tiêu điểm

Nhiều hơn

    Liên kết nhanh