Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ...

0
Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính...

Top 3 trường đào tạo ngành Khuyến nông hàng đầu Việt Nam

0
Có phải bạn đang tìm một trường đào tạo ngành Khuyến nông hàng đầu Việt Nam? Hiện tại ở Việt Nam không có nhiều trường...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức...

0
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022; Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, thành...

Giới thiệu ngành Phát triển nông thôn

0
1. Ngành Phát triển nông thôn – đặc điểm và tính chất của ngành học Phát triển nông thôn (Rural Development) bao gồm tổ hợp...

Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khuyến nông

0
Chương trình đào tạo ngành Khuyến nông - Tên chương trình đào tạo: Khuyến nông (tiếng anh Agricultural extension) - Mã ngành: 7620102 - Thời...

Ngành Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn

0
Chương trình đào tạo Ngành Kinh Doanh và Khởi nghiệp nông thôn (Business and Rural Enterpreneurship) là ngành tiên phong trong phát triển...

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học tại Khoa Phát triển nông...

0
Chuẩn đầu ra ngành Phát triển nông thôn Chuẩn đầu ra ngành Khuyến nông Chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển Đại học chính quy Khoa Phát triển...

0
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021; Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, Thành...

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022

0
Thông báo số 18/TB-ĐHNL ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến...

Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 của trường Đại học...

0
Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định...