Bộ môn Khuyến nông và Tư vấn phát triển 

- Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Hồng Phương               + ĐT: +84(0)54.3523845; 0971036736               + Email: lethihongphuong@huaf.edu.vn Về chúng tôi Bộ môn Khuyến nông và Tư vấn...

CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 Bên cạnh việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chi đoàn CBGV Khoa Phát triển nông thôn còn tham gia các hoạt động...

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên Khoa Phát triển nông thôn còn được trải nghiệm những hoạt động...

Trường ĐH Nông Lâm – Huế, Sứ mạng và mục tiêu phát triển.

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triến nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CCRD)

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng (CCRD) được thành lập như là một đơn vị để thu hút sự tham gia và cộng tác của các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý. Trung tâm thực hiện các hoat động nghiên cứu, chuyển giao và tư vấn kỹ thuật, tổ chức thực hiện các dự án phát triển cộng đồng.