Trao tiền ủng hộ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão, lũ lụt.

Chiều ngày 8/1/2021, Ban chủ nhiệm Khoa Phát triển nông thôn đã trao 22 suất quà gồm tiền mặt đến 22 bạn sinh viên Khoa có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do bão, lũ lụt.