Danh mục sản phẩm khoa học; đề tài dự án các cấp giai đoạn 2017 – 2018

Thống kê danh mục các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sách, giáo trình xuất bản; Đề tài nghiên cứu các cấp của khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế được thực hiện và xuất bản trong giai đoạn 2017-2018.

 

Danh mục bài báo khoa học trong nước

Dương Thanh Hải (Chính), Trần Sáng Tạo, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Tomas J Acosta, Tomas J Acosta. Hiện trạng chăn nuôi trâu ở ven Phá Tam Giang huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Chăn nuôi, 2018

Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Cao ÚyChâu Võ Trung ThôngDương Văn Hậu, 2018. Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt cay A Riêu tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, 2018. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, tập 2(2), trang 663-672.

http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/download/152/106/

Cao Thị Thuyết, 2017. Sự tham gia của người dân trong quản lý đầu tư công xây dựng nông thôn mới ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 3B, trang 63-74. Tạp chí khoa học Đại học Huế.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3927

 

Trương Quang Hoàng, Nguyễn Thiện Tâm, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Cao Thị Thuyết, 2017. Sự tham gia của người dân trong giám sát đầu tư công để xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 3B, trang 17-28. Tạp chí khoa học Đại học Huế.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3921

Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Tiến Long, Cao Thị Thuyết, 2017. Nhận dạng gen kháng bệnh đạo ôn ở một số tỉnh Bắc miền Trung bằng các dòng lúa chỉ thị đơn gen kháng. Số 1, trang 7-14. Tạp chí bảo vệ thực vật.
Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Thị Diệu Huyền, Nguyễn Thị Chung, 2017. Ảnh hưởng của các loại hình rủi ro đến hiệu quả nuôi tôm thẻ Chân trắng (Litopenaeus vannamei)tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học ĐHH,  tập 126, số 3B, trang 157-165.

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/3929

Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Thị Huyền Trang, 2017, Hiện trạng và hiệu quả sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Tạp chí: NN&PTNT, số T3/2017, trang 12-18.

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/2_1.pdf

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Chí Hùng Cường (2017), Mạng lưới các nhà cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thuỷ sản đầm phá Sam Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học ĐH Huế. Tập 126. Số 3B, 2017. trang 5-15

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/3919

Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, 2017. Nghiên cứu hiện trạng phân bố và chuỗi cung ứng tre tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế – Nông nghiêp và Phát triển Nông Thôn. Tập 126 số 3B. ISSN 1859-1388.

Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn Chánh, Nguyễn Quang Cơ, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thu Hà, 2017. Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Pseudomonas putida trên cây hồ tiêu kinh doanh tại Gia Lai. Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 1. ISSN 23540-710.

Chung N.T, Sen L.T.H, 2017. Trình trạng dễ bị tổn thương với bão lụt của phụ nữ nuôi trồng thủy sản xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí đại học Huế. 126 (3B): 87-99.

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/3931

 

Lê Văn Nam, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Thị Huyền Trang (2017). Hiện trạng và hiệu quả sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Số: T3/2017, Trang: 12-18.
Trần Cao Úy (Chính), Nguyễn Thị Thu Thảo, 2017. Mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau màu tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 126 (3B), trang 145-156.

http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3923

Nguyễn Thị Minh Hòa, Trần Cao Úy, Nguyễn Trọng Dũng, 2017. Khó khăn và giải pháp phát triển tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp trong môi trường hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhà xuất bản Hà Nội, tập 1(2017), trang 986-996.
Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa SenTrần Cao ÚyĐinh Thị Kim OanhNguyễn Tiến Dũng, Đào Thị Huyền Trang, 2017. Hiện trạng và hiệu quả sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 3, trang 12 – 18.

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/23415

Dương Thanh Hải, Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyen Thi Mui, Dương Ngọc Phước. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp mã số 1124 và 1324 đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của giống gà j-dabaco giai đoạn 4-12 tuần tuổi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5, trang 76 – 80

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/23984

Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, 2017. Đánh giá hiệu quả của mô hình chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập 126, số 3B, trang 111-121.
Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước. Đánh giá hiệu quả của mô hình chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Huế.
Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường (2017). Mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản tại đàm Sam Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế,  Tạp chí khoa học Đại học Huế . ISSN 1859-1388, tập 126, Số 3B, trang 5-15

http://dx.doi.org/10.26459/jard.v126i3B.3919

Nguyễn Văn Chung, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Trần Thanh Tâm (2017). Khả năng tiếp cận thịt lợn an toàn của người tiêu dùng thành phố Huế, Tạp chí khoa học Đại học Huế. ISSN 1859-1388, tập 126, số 3B, trang 53-62).

http://dx.doi.org/10.26459/jard.v126i3B.3928

Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Chung (2017). Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa gạo tại xã Vinh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí khoa học Đại học Huế. ISSN 1859- 1388, tập 126, số 3B, trang 29-40

http://dx.doi.org/10.26459/jard.v126i3B.3924

Nguyễn Thị Minh Hòa, Trần Cao Úy, Nguyễn Trọng Dũng, 2017. Khó khăn và giải pháp phát triển tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp trong môi trường hội nhập: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhà xuất bản Hà Nội, tập 1(2017), trang 986-996.
Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa SenTrần Cao ÚyĐinh Thị Kim OanhNguyễn Tiến Dũng, Đào Thị Huyền Trang, 2017. Hiện trạng và hiệu quả sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 3, trang 12 – 18.

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/23415

Danh mục bài báo khoa học Quốc tế

Ho, Khanh. L. P., Nguyen, C. N., Adhikari, R., Miles, M. P., & Bonney, L. (2018). Exploring market orientation, innovation, and financial performance in agricultural value chains in emerging economies. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 154-163.

doi:https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.008

Mark Andrachuk, Derek Armitage, Nam Van Le, Ha Hoang Dung, Building blocks for social-ecological transformations: identifying and building on governance successes for small-scale fisheries, Ecology and Society, Volume 23, Issue 2, 2018

https://doi.org/10.5751/ES-10006-230226

Hung Gia Hoang, Effectiveness of Extension Program Delivery Methods as Perceived by the Central Vietnamese Extension Workers, American Journal of Rural Development, 6(2), 45-48, http://pubs.sciepub.com/ajrd/6/2/3/index.html

Le Thi Hong Phuong, Tran Duc Tuan (2018), Transformative learning for sustainability to climate adaptation in a suburban community in the Mekong Delta, Vietnam. Journal of Agricultural Science and Food Technology, Vol. 4 (8), pp. 155-164

Le Thi Hong Phuong, Robbert Biesbroek, Le Thi Hoa Sen, Nguyen Quoc Hoa, Phan Van Lu, Arjen Wals (2018), Increasing Vietnamese smallholder farmers’ adaptive capacity to respond to climate change. Local Environment. https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1482859

Le Thi Hong Phuong, Robbert Biesbroek, Arjen Wals (2018), Barriers and enablers to climate change adaptation in the hierarchical governance system of Vietnam. Journal of Environmental Policy and Planning. https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1447366

Keenan C. McRoberts, Charles F. Nicholson, Nam Le Van, Quirine M. Ketterings, Debbie J. R. Cherney, Nguyen Xuan Ba,  Structure and impact of cattle manure trade in crop-livestock systems of Vietnam, Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 33, Special Issue 1 (Value Chain Development and Impacts), 2017

https://doi.org/10.1017/S1742170517000072

Ian Christoplos, Le Đuc Ngoan, Le Thị Hoa Sen, Nguyen Thanh Hương, Lily Salloum Lindegaard. The evolving local social contract for managing climate risk in Vietnam, Disasters Journal, 2017, vol: 41 (3). https://doi.org/10.1111/disa.12215

Carlos Alberto Ramírez-Restrepo, Dung Van Tien, Lê Đức Ngoan, Mario Herrero, Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Vu Chi Cuong, Cesar Solano-Patiño, Amy M. Lerner. (2017). Estimation of methane emissions from local and crossbreed beef cattle in Dak Lak province of Vietnam. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 2017, Tập: 30, Số: 7, Trang: 1054-1060.

https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1482859

Le Thi Hong Phuong, Robbert Biesbroek, Le Thi Hoa Sen, Arjen Wals (2017), Understanding smallholder farmers’ capacity to respond climate change: A case study in coastal community, central-Vietnam. Climate and Development. https://doi.org/10.1080/17565529.2017.1411240

Le Thi Hong Phuong, Robbert Biesbroek, Arjen Wals (2017), The interplay between social learning and adaptive capacity in climate change adaptation: a systematic review. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 81, 1-9

Pedro Fidelman, Truong Van Tuyen, Kim Nong, and Melissa Nursey-Bray. 2017. The institutions-adaptive capacity nexus: Insights from coastal resources co-management in Cambodia and Vietnam. The Environmental Science and Policy 76 (2017) 103-112

Duong Ngoc Phuoc Community-based Mangrove forest restoration and management in Langco lagoon, Langco town, Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam. Proceeding of 2nd Asean Mangroves congress.

Danh mục sách tham khảo, chuyên khảo

Lê Văn Nam, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter, Sổ tay hướng dẫn thành lập câu lạc bộ chăn nuôi bò, NXB: Đại học Huế.

Trần Cao Úy, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Dạ Thảo, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter, Sổ tay hướng dẫn phương pháp sử dụng nông dân trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, NBX: Đại học Huế

H.T.H.Que, T.N.Thang, 2017. Propagation of Scaphium lychnophorum Piere, and Baccaurea sylvestris Lour. For Enriching Community Forests in: Tran Nam Thang, Ngo Tri Dung, David Hulse, Shubhechha shasma, Ganesh P.Shivakoti, Natural resource dynamics and social ecological systems in Central Vietnam: Development, resource changes and conservation issues. Vols 3, Elsevier Inc 978-0-12-805452-9

Le Thi Hong Phuong (2017), Developing adaptive capacity in times of climate change in central rural Vietnam: exploring smallholder’s learning and governance. Digiforce B.V, Wageningen Publisher. Doi: 10.18174/424274; ISBN: 978-94-6343-801-8

Trần Cao Úy (Chính), Lê Văn NamNguyễn Thị Dạ Thảo (KN)Nguyễn Hữu VănNguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter, Corfield Jeffrey Peter, 2017. Sổ tay hướng dẫn phương pháp sử dụng nông dân trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Nhà xuất bản Đại học Huế.

Lê Văn NamTrần Cao ÚyNguyễn Thị Dạ Thảo (KN)Nguyễn Hữu VănNguyễn Xuân Bả, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter, 2017. Sổ tay hướng dẫn thành lập câu lạc bộ chăn nuôi bò. Nhà xuất bản Đại học Huế.

Nguyễn Thị Diệu Hiền, Dương Ngọc Phước (2017). Tìm hiểu nhu cầu và những điều kiện cần thiết để chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ tổ hợp tác thành hợp tác xã trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, ISSN 2354 – 094X

Danh mục đề tài, dự án liên kết

Đánh giá nhu cầu sinh kế và xây dựng kế hoạch hành động cải thiện sinh kế trong khuôn khổ Dự án Trường sơn Xanh được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tài trợ Dự án USAID Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng nam Lê Thị Hoa Sen,

Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Lê Chí Hùng Cường

Enhancing Climate Change Adaptation Capacity for Smallholder Upland Farmers in North Central Vietnam

 

Dự án International Foundation for Science (IFS) Quảng Trị Lê Văn Nam, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành
Livelihoods of accacia plantation owners in Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam provinces, 2017-2018 Dự án Thunuen Institute, Germany Quảng Trị, TT Huế và Quảng Nam Lê Thị Hoa Sen

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Cao Thị Thuyết

Lê Chí Hùng Cường

Nguyễn Tiến Dũng

Determinants of Adoption of Sustainable Land Management Practices among Smallholder Farmer Groups in Uplands of Vietnam: a case study in Central Vietnam Đề tài hợp tác quốc tế Quỹ IFS Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn NamNguyễn Tiến DũngNguyễn Thị Diệu HiềnTrần Cao Úy
Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn II tỉnh Quảng Bình (2016-2020) Đề tài liên kết Chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Bình Quảng Bình Dương Ngọc Phước
Enhancing Climate Change Adaptation Capacity for Smallholder Upland Farmers in North Central Vietnam Đề tài hợp tác quốc tế Quỹ IFS Quảng Trị Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao ÚyNguyễn Văn Thành
Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn II tỉnh Thừa Thiên Huế (2016-2020 Đề tài liên kết Chương trình nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế TT Huế Dương Ngọc Phước
Dự án Sáng kiến và Phát triển địa phương Thích ứng với Biến đổi khí hậu (CALDIP, VIE/033) trong khuôn khổ Dự án do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ Dự án Luxembourg Thừa Thiên Huê Cao Thị Thuyết
Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn II tỉnh Thừa Thiên Huế (2016-2020 Đề tài liên kết Chương trình nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế TT Huế Dương Ngọc Phước

Danh mục đề tài dự án cấp Bộ, tỉnh, Nafosted, ĐHH

Nghiên cứu năng lực chống chịu và giải pháp phục hồi sinh kế cư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa Nafosted Bộ KHCN 4 tỉnh: TTH, QT, QB, Hà Tỉnh TV. Tuyển, NV.Tuân, LTH.Phuong, HTH.Quế, NT.Tâm, NN.Truyền. DN.Phước, TC.Úy
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

 

Đề tài cấp tỉnh Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện TâmNguyễn Văn ThànhDương Ngọc PhướcNguyễn Văn ĐứcNguyễn Văn HuếNguyễn Quang CơTrần Cao ÚyNguyễn Văn Bình
Nguyên cứu chuỗi giá trị và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Ném ở vùng cát trong tái cơ cấu nông nghiệp của Thừa Thiên Huế Đề tài Đại học Huế Đại học Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Viết Tuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc TruyềnNguyễn Thiện TâmNguyễn Thị ChungTrần Cao ÚyDương Ngọc PhướcNguyễn Văn Thành
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Quảng Bình Đề tài Đại học Huế Đại học Huế Quảng Bình Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa SenTrần Cao ÚyĐinh Thị Kim OanhNguyễn Tiến Dũng
Nghiên cứu giải pháp phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016. Đề tài Đại học Huế Đại học Huế Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến DũngDương Ngọc PhướcTrần Cao ÚyNguyễn Thị Chung
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hoá tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Đề tài cấp tỉnh Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi Quảng Nam Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Châu Võ Trung ThôngPhan Thị BéNguyễn Đức ChungNguyễn Đình ThiDương Văn HậuTrần Cao ÚyTrần Thị Ánh TuyếtTrần Thị Phương Nhung
Nghiên cứu giải pháp chống chịu và phục hồi sinh kế của cộng đồng dân cư trước ảnh hưởng của sự cố Formosa 2016 Đề tài Nafosted Quỹ Nafosted Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Thiện Tâm, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Cao Úy, Nguyễn Ngọc Truyền, Dương Ngọc Phước
Nghiên cứu vai trò và tính bền vững của các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Trương Quang Hoàng

Cao Thị Thuyết

Võ Chí Tiến

Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thiện Tâm

Cao Thị Thuyết

Hồ lê Phi Khanh

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài ĐHH Đại học Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Thành

Cao Thị Thuyết

Thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Đề tài ĐHH Đại học Huế Quảng Bình Lê Văn Nam, Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh

Danh mục đề tài cấp cơ sở (cấp Trường)

Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm gà thảo dược của Trang trại Halifarm trên địa bàn thành phố Huế Ths. Cao Thị Thuyết
Giải pháp phát triển chuỗi cung lạc hàng hóa tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đinh Thị Kim Oanh       (chủ trì)
Đánh giá của cán bộ khuyến nông Thừa Thiên Huế về Nghị định 02 của Chính phủ về chính sách khuyến nông Nguyễn Tiến Dũng
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và giải pháp phát triển sản phẩm Đệm bàng tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Cao Úy (Chủ nhiệm), Lê Việt Linh, Nguyễn Thị Tuyết Sương
Thực trạng và giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Chí Hùng Cường

Đinh Long Bình

Nguyễn Đình Hữu Đường

Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển sản phẩm làng nghề Đệm bàng tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Việt Linh, Nguyễn Thị Chung
Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng ném tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Ths. Cao Thị Thuyết
Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng ném tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Văn Nam (chủ trì)

Đinh Thị Kim Oanh (thành viên)

Nghiên cứu vai trò của trồng keo đối với đời sống của nông hộ ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Thị Hồng Quế
Tìm hiểu nhu cầu và những điều kiện cần thiết để chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ tổ hợp tác thành hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Chung, Lê Chí Hùng Cường, Trần Cao Úy
Đánh giá hiệu quả quản lý hệ thống các khu bảo vệ thủy sản (KBVTS) dựa vào cộng đồng tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế Dương Ngọc Phước
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hiệu quả sản xuất của hệ thống cây trồng hàng năm tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Văn Thành,