Thông báo về việc xét học bổng Hessen năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số 1906/HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo xét học bổng Hessen năm 2020 đối với sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Phòng ĐT&CTSV thông báo chương trình học bổng Hessen 2020 cụ thể như sau:
 1. Đối tượng, tiêu chí xét chọn:
 • Sinh viên Đại học chính quy, có kết quả học tập học kì 1 năm học 2019-2020 đạt 7,5 trở lên. Có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các đối tượng ưu tiên khác.
 • Hiện chưa nhận học bổng của bất cứ tổ chức cá nhân nào.
 • Ưu tiên sinh viên tham gia tốt các hoạt động Đội Nhóm, hoạt động xã hội, tình nguyện: hiến máu nhân đạo, tình nguyện hè, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, hoặc các hình thức khác.
 1. Giá trị học bổng: 12 tháng x 18 euro = 216 euro/suất/năm học, được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của NHNN Việt Nam.
 2. Số suất học bổng: 03 suất.
 3. Hồ sơ học bổng:
 • Sinh viên điền vào Tờ khai thông tin cá nhân, Giấy chứng nhận (theo mẫu đính kèm).
 • Bảng điểm kết quả học tập (theo mẫu đính kèm, không cần xác nhận, Phòng sẽ kiểm tra và xác nhận khi xét duyệt hồ sơ).
 • Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, giấy khen, chứng nhận tham gia các hoạt động tình nguyện của ĐTN-HSV.
 1. Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp bằng hình thức online, sinh viên scan hồ sơ gửi vào email: nguyenthithuyan@huaf.edu.vn, tiêu đề ghi rõ “Hồ sơ học bổng Hessen 2020”. Hạn cuối nộp hồ sơ vào lúc 16h00 ngày 20/05/2020.

Mọi thông tin thắc mắc liên lạc với cô Nguyễn Thị Thùy An qua email nguyenthithuyan@huaf.edu.vn để được hướng dẫn.

Vui lòng tải mẫu đính kèm tại đây./.