CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TẬP SINH TẠI NƯỚC NGOÀI

Sinh viên Khoa Phát triển nông thôn (PTNT) có nhiều cơ hội để tham gia hoạt động thực tập sinh (TTS) tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Hoạt động TTS được thực hiện ngay cả khi đang học tập tại Trường và sau khi tốt nghiệp. Hoạt động này giúp sinh viên tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới hiện đại, nâng cao năng lực thực hành, sử dụng kiến thức trong điều kiện nông nghiệp quốc tế, đồng thời tạo ra thu nhập đáng kể cho các sinh viên tham gia. Đây cũng là cơ hội tốt và thiết thực để sinh viên trải nghiệm cuộc sống và nền nông nghiệp của các nước trên thế giới. Trong những năm gần đây, một số lượng đáng kể sinh viên Khoa PTNT đã tham gia TTS tại Đan Mạch, Israel, Nhật Bản và Đài Loan (xem biểu đồ thống kê tóm tắt bên dưới). Trong những năm đến, Khoa sẽ thúc đẫy mạnh mẽ hơn hoạt động TTS cho sinh viên của Khoa nhằm tăng số lượng TTS tham gia và mở rộng địa bàn hoạt động sang các nước phát triển khác như Mỹ, Úc và Hà Lan.

Một số hình ảnh sinh viên khoa Phát triển nông thôn thực tập sinh ở nước ngoài.