Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên...

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT về Quy định mã số, tiêu...

Những tấm lòng vàng đến với sinh viên Khoa Phát triển nông thôn

Chiều thứ 7 ngày 7/11/2020, các anh chị cựu sinh viên lớp Khuyến nông K36 đã dành 20 suất quà nhỏ bao gồm nhu...

Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2020

Đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2020 có thể được xem là bước quyết định cuối cùng và vô cùng quan trọng các...

Lớp Phát triển nông thôn 51C thực tập thao tác nghề tại xã nông...

Nhằm mục đích nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành phát triển nông thôn, từ ngày 17/6/2020 đến ngày 27/6/2020, Khoa...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ THỰC TẬP SINH TẠI NƯỚC NGOÀI

Sinh viên Khoa Phát triển nông thôn (PTNT) có nhiều cơ hội để tham gia hoạt động thực tập sinh (TTS) tại các nước...

Tuyển sinh Đại học 2020 – Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế (DHL)...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020; Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, Thành...

Ngành mới tuyển sinh 2020: Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn – công...

Năm 2020, Đại học Huế mở và tuyển sinh ngành Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn. Đây là sự phù hợp với nhu...

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế...

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...