Lớp Phát triển nông thôn 51C thực tập thao tác nghề tại xã nông thôn mới Hoà Phong, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Nhằm mục đích nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành phát triển nông thôn, từ ngày 17/6/2020 đến ngày 27/6/2020, Khoa Phát triển nông thôn đã tổ chức cho 31 sinh viên lớp PTNT51C tiến hành thực thực tập thao tác nghề tại xã nông thôn mới Hoà Phong, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian thực tập tại điểm, sinh viên đã được tìm hiểu các mô hình sản xuất tiêu biểu như: mô hình sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và du lịch trải nghiệm của HTX Tuý Loan, mô hình trồng nấm linh chi trên thân cây tràm tại thôn Cẩm Toại Đông, mô hình trồng hoa Gò Giản, mô hình nuôi cá nước ngọt an toàn sinh học, mô hình tổ hợp tác gà thả vườn Kê Sơn … cũng như học hỏi các hoạt động nổi bật trong xây dựng nông thôn mới như: hoạt động xây dựng đường giao thông nông thôn, hoạt động vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống điện, hệ thống thuỷ lợi. Đây là những mô hình và hoạt động tiêu biểu góp phần đưa Hoà Phong đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới năm 2019 của huyện Hoà Vang.

Thông qua hoạt động thực tập, sinh viên lớp PTNT51C không chỉ học hỏi và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp mà còn trải nghiệm được cuộc sống lao động học tập ở nông thôn, chia sẽ những kỹ niệm và xây dựng cho mình nhiều mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn bè, thầy cô và cán bộ, người dân nông thôn. Đoàn thực tập cũng đã nhận được sự đón tiếp và giúp đỡ tận tình của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoà Vang, UBND xã Hoà Phong cũng như để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tinh thần học hỏi tích cực, thân thiện nhiệt tình của sinh viên để tiếp tục có những hoạt động phối kết hợp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về hoạt động thao tác nghề của lớp PTNT51C