Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ ngành PTNT cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Ngọc Truyền

Sáng ngày 19/03/2021, tại Đại học Huế đã diễn ra Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Ngọc Truyền, ngành Phát triển nông thôn (MS 9620116) với luận án: Nghiên cứu tác động, ứng phó và phục hồi sinh kế của hộ khai thác thuỷ sản ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển Formosa 2016 tại Thừa Thiên Huế.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Truyền là NCS bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế đầu tiên trong chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành PTNT của khoa PTNT, trường ĐH Nông lâm, ĐHH. NCS được hướng dẫn bởi PGS.TS. Trương Văn Tuyển và PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân – Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực PTNT như: GS.TS. Đặng Văn Minh – ĐH Thái Nguyên; PGS.TS. Lê Cảnh Dũng – Viện NCPT ĐBSCL, Trường ĐH Cần Thơ; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Lê Thị Kim Lan – Trường ĐH Khoa học, ĐHH; TS. Trương Quang Hoàng – Trường ĐH Nông Lâm, ĐHH; PGS.TS. Ngô Thị Thuận – Hội Khoa học KTNN và PTNT Việt Nam; TS. Nguyễn Quang Vinh Bình – Chi cục Thuỷ sản TT-Huế. NCS đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng của đề tài và được hội đồng đánh giá cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong hoạt động phát triển nông thôn. Đây là cột mốc đánh giá tính toàn diện trong đào tạo của Khoa PTNT từ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Nguyễn Ngọc Truyền:

NCS trình bày trước hội đồng

Các phản biện đánh giá, thảo luận kết quả của luận án

Lãnh đạo ĐH Nông Lâm tặng hoa

Lãnh đạo Khoa PTNT chúc mừng NCS

Tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên Hội đồng