Cựu sinh viên Khoa Khuyến nông và PTNT học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học Quốc tế uy tín

Cựu SV: Hoàng Dũng Hà, Lớp Khuyến nông & PTNT 36

PhD ngành Quản lý tài nguyên bền vững, trường Khoa học môi trường và sự sống, Đại học Newcastle, Úc.

PhD in field of Sustainable resource management
School of Environmental and Life Sciences
The University of Newcastle
10 Chittaway Road, Ourimbah NSW 2258 Australia

Cựu SV: Phạm Thị Nhung, Lớp Khuyến nông & PTNT 36

PhD at Georg-August – Universitaet Goettingen

University of Goettingen, Germany.

 
Địa chỉ: WIlhelmsplatz 1 (Aula), 37073, Goettingen.

Cựu SV: Nguyễn Văn Chung, Lớp Khuyến nông & PTNT 38

NCS tại trường Đại học Philipps, thành phố Marburg, Đức.