Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian thu hồ sơ xét tuyển NCS và thi tuyển cao học đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế