Danh sách thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét điểm thi THPT Quốc gia

Khoa Phát triển nông thôn trân trọng chúc mừng tất cả các bạn thí sinh đã trúng tuyển vào các ngành đào tạo của khoa theo hình thức xét kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2020.

Họ và Tên Ngành Nguyện vọng Điểm Xét tuyển
Hồ Văn Quang Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 25
Hồ Văn Diên Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 24.5
Nguyễn Thị Phương Thảo Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 24.25
Đặng Ngọc Duy Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 23.25
Phạm Hữu Diện Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 23.25
Hồ Thị Ba Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.75
Trần Thị Hậu Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.75
Huỳnh Ngọc Tài Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.75
Nguyễn Thị Thủy Tiên Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.7
Nguyễn Thị Thùy Trang Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.35
Pơ Loong Thị Trang Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 22.25
Nguyễn Thị Kim Ngân Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 2 21.25
Hồ Thị Liên Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 21.25
Lê Văn Huy Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 21
Lê Mo Mi Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 2 21
Trần Minh Cường Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 20.5
Rơ Chăm Y Bạch Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 20.5
Thái Viết Gia Huy Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 20.25
Nguyễn Trí Cư Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 20
Tà Rương Thị Diệu Liên Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 19.75
Đặng Văn Hòa Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 19.75
Zơ Râm Thị Kết Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 19.75
Hồ Duy Anh Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 19
Trần Thị Bảo Ngọc Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.75
Nguyễn Cao Nhật Hoàng Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.5
Trương Đình Nam Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.5
Ksor H’ Binh Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.5
Nguyễn Như Chiến Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.25
Mấu Thị Thơm Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18.25
Đào Xuân Hùng Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 7 18
Nguyễn Viết Lãm Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18
Hồ Thị Liên Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18
Trần Quang Tuấn Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 18
Nguyễn Bá Thiện Lộc Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.75
Lê Văn Anh Vũ Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.75
Nay Hờ Thưa Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.75
Trần Phước Dũng Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.5
Hồ Thị Mỹ Quỳnh Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.5
Hoàng Văn Tiến Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.25
Bùi Thị Bích Huệ Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17.25
Ngô Hữu Tiến Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 17
Hồ Thị Nho Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16.75
Phạm Văn Dũng Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16.75
Lê Văn Công Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16.5
Trần Minh Trung Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16.5
Phạm Viết Lãm Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16
Nguyễn Công Liêm Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 16
Nguyễn Ngọc Kính Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 1 15.5
Hồ Thị Duyên Phát triển nông thôn 1 24.25
Nguyễn Xuân Kỷ Phát triển nông thôn 2 22.75
Ksor Glen Phát triển nông thôn 1 21.75
Hồ Thị Huyệt Phát triển nông thôn 1 21.56
Nguyễn Đình Lập Phát triển nông thôn 1 21.5
Phan Thị Kim Chi Phát triển nông thôn 2 20.75
Zơ Râm Nhứt Phát triển nông thôn 1 20.75
Trương Công Định Phát triển nông thôn 2 20.4
Nguyễn Hữu Ngoan Phát triển nông thôn 1 20.3
Huỳnh Trọng Đức Phát triển nông thôn 1 20.15
Nguyễn Anh Tuấn Phát triển nông thôn 1 20
Lê Mô Hờ Vanh Phát triển nông thôn 1 20
Hồ Thị Nhạn Phát triển nông thôn 1 19.75
Hồ Thị Kim Sái Phát triển nông thôn 1 19.5
Cao Thị Phương Linh Phát triển nông thôn 1 19.45
Nguyễn Hoàng Minh Trí Phát triển nông thôn 1 19
Trần Ngọc Nguyễn Uy Phát triển nông thôn 1 19
Vi Văn Hậu Phát triển nông thôn 1 19
Hồ Văn Nghinh Phát triển nông thôn 1 18.75
Hồ Văn Thuận Phát triển nông thôn 1 18.75
Trần Trọng Đạt Phát triển nông thôn 1 18.75
Nguyễn Như Hiếu Phát triển nông thôn 1 18.5
Hồ Văn Khân Phát triển nông thôn 1 18.5
Tống Ngọc Quý Phát triển nông thôn 1 18.5
Ngô Đức Linh Phát triển nông thôn 1 18.25
Hồ Thị Bích Phát triển nông thôn 1 18
Pơ Loong Thị Tiếp Phát triển nông thôn 1 18
Huỳnh Xuân Trường Phát triển nông thôn 1 17.8
Châu Trọng Quang Phát triển nông thôn 1 17.75
Hồ Văn Thảo Phát triển nông thôn 1 17.5
Hồ Ngọc Tuấn Tú Phát triển nông thôn 1 17.5
Nguyễn Hiếu Phát triển nông thôn 1 17.5
Nguyễn Hà Quang Minh Phát triển nông thôn 1 16.75
Huỳnh Đức Hiếu Phát triển nông thôn 2 16.5
Ngô Phước Ngọc Đăng Phát triển nông thôn 1 16.2
Lê Thị Thanh Tuyền Phát triển nông thôn 1 15.75
Nguyễn Thị Trinh Phát triển nông thôn 1 15.5
Trần Quốc Đại Phát triển nông thôn 1 15.5
Hồ Thị Kiều Ngân Phát triển nông thôn 2 15
Ngô Văn Điểm Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 22.65
Trương Minh Kiệt Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 22.5
Hồ Thị Thúy Diên Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 22.25
Hoàng Trung Nghĩa Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 22
Lê Thị Uyển Nhi Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 21.5
Hồ Văn Vĩ Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 21.25
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 21
Đỗ Viết Be Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 21
Nguyễn Xuân Hiệp Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 20.75
Trương Thị Ngọc Ánh Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 20.5
Alăng Long Vũ Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 20.5
Nguyễn Như Nam Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 2 20.25
Nguyễn Thị Thanh Thảo Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 2 20.15
Hồ Thị Lan Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 19.75
Nguyễn Trần Phương Nam Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 19.75
Hồ Lô Gô Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 19.65
Nguyễn Tấn Tài Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 19.65
Hồ Thị Thảo Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 19.5
Hồ Thị Nương Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 18.75
Hồ Quang Sang Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 18.5
Nguyễn Thế Long Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 3 18.25
Hồ Thị Tường Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 18.25
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 18.25
Nguyễn Nhật Minh Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 18.05
Lê Thị Hoàng Diệu Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.75
Trần Văn Đôn Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.75
Lê Thị Thu Đông Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.5
Đinh Lê Tịnh Anh Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.5
Trần Thị Kim Nhung Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 2 17.5
Trần Thị Mỹ Trang Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.5
Lê Tấn Đạt Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17.2
Võ Trương Đức Nhã Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17
Lê Thị Ngọt Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 3 17
Ngô Quang Thạch Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 17
Trương Thị Thanh Nhung Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 2 16.9
Hồ Minh Quân Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.75
Trần Thị Nghen Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.5
Nguyễn Vĩnh Phát Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.5
Nguyễn Hữu Minh Nhật Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.4
A Hiếu Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.4
Lê Văn Hưng Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.25
Phan Văn Chiến Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16.25
Ngân Văn Thuận Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 2 16.25
Phan Văn Sơn Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16
Hồ Thị Xưm Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 16
Phạm Văn Minh Thịnh Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.75
Hồ Thị Nỡ Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.75
Blúp Thị Nho Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.75
Trần Văn Huy Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.5
Phạm Trung Hải Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.5
Lê Thị Hương Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.5
Trần Thị Thanh Nhàn Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.25
Phan Đình Khánh An Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15.25
Nguyễn Thành Lâm Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 1 15

 

Thông tin nhập học và đón tiếp sinh viên các bạn theo dõi ở link

Thông báo về việc đón tiếp sinh viên năm nhất nhập học và kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021